Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou, a proto je zpracováváme jen po nezbytně nutnou dobu. Níže si můžete přečíst, které údaje zpracováváme, z jakého důvodu a jakým způsobem je chráníme.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává Virtuální bydlení s.r.o., IČ: 06116248, se sídlem V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9 Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 276403. Jako správce budeme vaše osobní údaje zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Zpracováváme jen osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění těchto účelů:

Poskytování našich služeb

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • poštovní adresa
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)

Adresné a fakturační údaje nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy. E-mailovou adresu a telefon potřebujeme, abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat.

Vedení účetnictví

Vaše fakturační údaje potřebujeme k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zasílání newsletterů na základě oprávněného zájmu

Pokud jste naším klientem, vnímáme jako oprávněný zájem posílat vám newslettery s novinkami a zajímavostmi z oboru interiérového designu po dobu 5 let od poslední objednávky našich služeb. Z newsletterů se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit v každém obdrženém e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu využijeme vaši e-mailovou adresu pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Ten můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

IP ADRESA A SOUBORY COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a sledujeme, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a odcházíte. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti
  a chování návštěvníků na webových stránkách

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabízet stále lepší služby.

Ve Virtuálním bydlení používáme cookies třetích stran (Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webu). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Jako uživatel máte možnost používání cookies odmítnout jejich zakázáním v Nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany naší webové stránky.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškolení v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Veškeré osobní údaje zpracováváme sami a neposkytujeme je třetím stranám. Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou. Jsou to především naši designéři, účetní, developer webu a vývojář webové aplikace. Dále využíváme služeb Google Analytics a v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. Používáme taková bezpečnostní opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi vašim prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu vb@virtualnibydleni.cz.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně
  osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte e-mailem na adresu vb@virtualnibydleni.cz nebo dopisem na adresu: Virtuální bydlení, V Předním Hloubětíně 8, 190 00, Praha 9 Vysočany.

VŠE UDĚLÁME ZA VÁS
A BEZ STAROSTÍ